กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โพสโดย : สถาพร

E-mail :

IP : 223.205.234.16

กระทู้ : สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โพสเมื่อ : 17 มกราคม 2566 เวลา : 15:59:41

เกิด 20 มี.ค. 2506 ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี 2565 ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ

ยกเลิก