ติดต่อเรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

188 หมู่ 3 บ้านหนองนกคู่ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

โทร: 044-002113

เบอร์ติดต่อภายใน

กด 11 ติดต่อ สำนักปลัดฯ

กด 12 ติดต่อ กองคลัง

กด 13 ติดต่อ กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กด 14 ติดต่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กด 15 ติดต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กด 16 ติดต่อ กองการศึกษาฯ/กองสวัสดิการสังคม

กด 17 ติดต่อ รักษาความปลอดภัย

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน/ไฟไหม้  044-002112

โทรสาร  044-002112

E-mail  :  talad.workuse@gmail.com

E-mail รับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณ  :  saraban_06301707@dla.go.th

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด