ตราสัญลักษณ์

      รูปกวาง 2 ตัวยืนอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไม้ ไม่มีภัยจากนายพรานเพราะว่าตำบลท่าลาดมีแต่ความสงบสุขอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ไม่จำเป็นต้องมีอาชีพนายพรานล่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารอีก