ems ออกรับผู้ป่วยหญิง บ้านหนองตะคลอง เหตุกินยานอนหลับเกินขนาด นำส่งโรงพยาบาล

23 มิ.ย. 64

                     ☎️ แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่อบต.ท่าลาด   0-4400-2112  ตลอด 24 ชม.

                    วันที่  23   มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems ออกรับผู้ป่วยหญิง บ้านหนองตะคลอง เหตุกินยานอนหลับเกินขนาด นำส่งโรงพยาบาล

                    # การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กาบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้