Ems ออกรับผู้ป่วยมีอาการ แขนขาด้านขวาอ่อนเเรง ลิ้นเเข็ง ปากเบี้ยว เหนื่อยอ่อนเพลีย

17 เม.ย. 65

                        ☎️ แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ อบต.ท่าลาด 0-4400-2112 ตลอด 24 ชม.

                         👉 วันที่  17  เมษายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems ออกรับผู้ป่วยชาย อายุ 61 ปี หมู่ 2 บ้านโคกพะงาด มีอาการ แขนขาด้านขวาอ่อนเเรง ลิ้นเเข็ง ปากเบี้ยว เหนื่อยอ่อนเพลีย ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เสี่ยงโควิด-19 ได้นำส่งโรงพยาบาล
                        # การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้