Ems ออกรับผู้ป่วยชาย หมู่ที่ 17 มีอาการเกร็ง

23 มิ.ย. 64

                  ☎️  แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่  อบต.ท่าลาด  0-4400-2112  ตลอด 24 ชม.

                 วันที่  23  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems ออกรับผู้ป่วยชาย หมู่ที่ 17  มีอาการเกร็ง ได้นำส่งโรงพยาบาล
                  # การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กาบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้