ems ออกรับผู้บาดเจ็บหญิง เหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองบริเวณทางโค้งบ้านหนองตะคลอง

22 มิ.ย. 64

                         ☎️   แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ อบต.ท่าลาด  0-4400-2112  ตลอด 24 ชม.

                        วันที่  22   มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems ออกรับผู้บาดเจ็บหญิง เหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองบริเวณทางโค้งบ้านหนองตะคลอง มีแผลถลอกที่ข้อเท้า ไม่ประสงค์ให้นำส่งโรงพยาบาล
                        # การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กาบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้