EMS ร่วมกับงานป้องกันฯ ซักซ้อมหลักการใส่ฮาร์ดคลอล่า เเละขั้นตอนการยกเคลื่อนย้าย

11 ก.ค. 65

                          ☎️  แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในตำบลท่าลาด  โทร  044-002112  ตลอด 24 ชั่วโมง

                          👉 วันที่ 11  กรกฎาคม  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ EMS ร่วมกับงานป้องกันฯ ซักซ้อมหลักการใส่ฮาร์ดคลอล่า เเละขั้นตอนการยกเคลื่อนย้าย นำซ้อมโดย นายภาณุพงศ์ นวนประโคน