EMS ร่วมกับงานป้องกันฯ ซักซ้อมการปฐมพยาบาล การช่วยผู้บาดเจ็บกรณีใส่หมวกกันน็อค

01 ส.ค. 65

                         ☎️  แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในตำบลท่าลาด  โทร  044-002112  ตลอด 24 ชั่วโมง

                          👉 วันที่ 1  สิงหาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ EMS ร่วมกับงานป้องกันฯ ซักซ้อมการปฐมพยาบาล การช่วยผู้บาดเจ็บกรณีใส่หมวกกันน็อค นำซ้อมโดย นายภาณุพงศ์ นวนประโคน