การแจ้งเหตุไฟไหม้และบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน

23 มิ.ย. 64

🚒 แจ้งเหตุไฟไหม้    🚑 เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในตำบลท่าลาด   ตลอด 24 ชั่วโมง

☎️ 0-4400-2112 โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการระงับเหตุไฟไหม้และเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดังนี้
🚒 เหตุไฟไหม้แจ้ง
📞 ทีมกุหลาบไฟ
นายวีรภัทร  แทนสอ (จง) 061- 4455575 (หัวหน้าทีม)
นายธนชาติ  น้อยบรรเทา (แมน) 092-6167695
นายจำนงค์  หาญทองหลาง (นง) 061-9518932 (พนักงานขับรถดับเพลิง)
📞 ทีมดอกจาน
-นายประสิทธิ์  สุขสุทธิ์ (พาส) 082-1597176 (หัวหน้าทีม/พนักงานขับรถฯ)
-นายสงบ  เบ้าสองสี (สงบ) 096-4142543
-นายวีรยุทธ  สีน้ำเงิน (อาร์ต) 083-7962743
🚑 เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
📞 ทีมดอกแคนา
-นายพงษ์พัฒน์  แก้วพะเนาว์ (ไม้) 080-3677709 (หัวหน้าทีม)
-นายภาณุพงศ์  นวนประโคน (หลิว) 086-3831872
-นายจรูญ  จัญอารัญ (ป้อม) 091-3683893 (พนักงานขับรถฯ)
📞 ทีมกุหลาบเหล็ก
-นายรังสัน  จาบไธสง (สัน) 093-1163788 (หัวหน้าทีม)
-นางสาวกิตติมา  ผสมสัตย์ (มิ้น) 061-4245882
-นายอรรถวิทย์  โกพิมาย (โจ) 093-3923262 (พนักงานขับรถฯ)