ออกรับผู้ป่วย หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกคู่ มีอาการปวดท้องอาเจียน

04 มิ.ย. 64

                    วันที่  4  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems ออกรับผู้ป่วย หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกคู่ มีอาการปวดท้องอาเจียน

                   ☎️  แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่อบต.ท่าลาด 0-4400-2112 ตลอด 24 ชม.# การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กาบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้