ออกรับผู้ป่วยเหนื่อยอ่อนเพลีย รับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด

30 พ.ค. 64

                   วันที่  30  พฤษภาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems ออกรับผู้ป่วยเหนื่อยอ่อนเพลีย รับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด

                    ☎️   แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ อบต.ท่าลาด  0-4400-2112   ตลอด  24  ชม.

                    #  การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กาบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้