ออกรับผู้ป่วยจิตเวช บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12

26 พ.ค. 64

                      วันที่  26  พฤษภาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่  ems  ออกรับผู้ป่วยจิตเวช บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าลาด และประสานเมตตานำส่งต่อ

                      ☎️   แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ อบต.ท่าลาด   0-4400-2112    ตลอด 24 ชม.
                      # การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กาบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้