ออกรับผู้บาดเจ็บ เหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าร้านธงฟ้า บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9

23 มี.ค. 64

                   วันที่ 23 มีนาคม 2564    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems ออกรับผู้บาดเจ็บ เหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าร้านธงฟ้า บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9

                   # การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้