ออกรับผู้บาดเจ็บ อาการเจ็บแน่นบริเวณซี่โครงด้านขวา เหตุรถจักรยานยนต์ล้ม รับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด

29 พ.ค. 64

                          วันที่  29  พฤษภาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems ออกรับผู้บาดเจ็บชาย อาการเจ็บแน่นบริเวณซี่โครงด้านขวา เหตุรถจักรยานยนต์ล้ม รับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด

                          ☎️  แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ อบต.ท่าลาด  0-4400-2112   ตลอด  24  ชม.

                          # การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กาบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้