ออกรับผู้บาดเจ็บเหตุมะม่วงตกใส่เบ้าตาซ้ายฟกช้ำ บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4

20 พ.ค. 64

                    วันที่  20  พฤษภาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems ออกรับผู้บาดเจ็บรายนายอุดร บุญแต่ง บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าลาด เหตุมะม่วงตกใส่เบ้าตาซ้ายฟกช้ำ และเลือดออกจมูกเล็กน้อย

                    # การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กาบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้