ออกรับผู้บาดเจ็บรถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณทางโค้งเข้าบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10

27 พ.ค. 64

                        วันที่  27  พฤษภาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems ออกรับผู้บาดเจ็บ รายนายประเสริฐ แก้วเกิด เหตุเกิดบริเวณทางโค้งเข้าบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าลาด รถจักรยานยนต์ล้มเอง ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวและมีรอยถลอกตามร่างกาย

                       ☎️  แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ อบต.ท่าลาด  0-4400-2112   ตลอด 24 ชม.
                       # การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กาบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้