ออกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถขนปูน บริเวณบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3

02 พ.ค. 64

                     วันที่  2  พฤษภาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems ออกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถขนปูน บริเวณบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าลาด

                      # การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กาบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้