สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2

26 ต.ค. 65

                            วันที่  26  ตุลาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2