สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10

11 ส.ค. 65

                      วันที่ 11  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจและซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10