มอบชุด PPE  จำนวน 6 ชุด  ให้กับเจ้าหน้าที่ EMS ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

07 พ.ค. 64

                         วันที่  7  พฤษภาคม  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบชุด PPE  จำนวน 6 ชุด  ให้กับเจ้าหน้าที่ EMS ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ใช้ในการออกปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19