บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในตำบลท่าลาด (ทีมกุหลาบเหล็ก)

17 มิ.ย. 64

                    👉 เจ็บป่วยฉุกเฉิน    ☎️   0-4400-2112

                   🚑 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมออกให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในตำบลท่าลาด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผู้ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 ทีม
                   📞 ทีมกุหลาบเหล็ก
                   – นายรังสัน จาบไธสง (สัน) 093-1163788
                   – นางสาวกิตติมา ผสมสัตย์ (มิ้น) 061-4245882
                   – นายอรรถวิทย์ โกพิมาย (โจ) 093-3923262