บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ems  ออกรับผู้ป่วย หมู่ที่ 17  บ้านอุดมสุข

14 มี.ค. 64

                     วันที่ 14  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ ems  ออกรับผู้ป่วย หมู่ที่ 17  บ้านอุดมสุข
                       # การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ เหตุต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือล้อเลียนผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยหรือทางญาติพี่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ และเสนอข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือของงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กาบริหารส่วนตำบลท่าลาดเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้