ซักซ้อมการยกเคลื่อนผู้ป่วยแบบไม่มีอุปกรณ์ โดยใช้วิธีแบบท่อนซุง

15 ส.ค. 65

                         ☎️  แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในตำบลท่าลาด  โทร  044-002112  ตลอด 24 ชั่วโมง

                          👉 วันที่ 15  สิงหาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ EMS  ซักซ้อมการยกเคลื่อนผู้ป่วยแบบไม่มีอุปกรณ์ โดยใช้วิธีแบบท่อนซุง นำซ้อมโดย นายภาณุพงศ์ นวนประโคน