งานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ฝึกซ้อมการปฏิบัติงาน

16 มิ.ย. 64

                       ☎️  แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ อบต.ท่าลาด  0-4400-2112  ตลอด 24 ชั่วโมง

                     👉  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ฝึกซ้อมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการออกปฏิบัติงานได้ทันท่วงที โดยซ้อมการประเมินสถานการณ์ การประเมินผู้ป่วย การวัดสัญญาณชีพ และการร้องขอความช่วยเหลือ