การสำรวจและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

11 ก.ค. 65