การสำรวจและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

04 ส.ค. 65