การสำรวจและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

02 พ.ค. 65