การสำรวจและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

01 มิ.ย. 64