การซ้อมแผนอุบัติเหตุและแผนป้องกันภัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

16 มี.ค. 64

ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในการซ้อมแผนอุบัติเหตุและแผนป้องกันภัย  ณ โรงพยาบาลชุมพวง