ออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางทางจราจรบ้านโนนซาด หมู่ที่ 18

30 ก.ย. 65

                         วันที่  30  กันยายน  2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับมอบหมายออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางทางจราจรบ้านโนนซาด หมู่ที่ 18