ออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางทางจราจรบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3

29 ก.ย. 65

                           วันที่  29  กันยายน  2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับมอบหมายออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางทางจราจรบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3