กิจกรรมเก็บป้ายโฆษณา จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่างๆ

20 ก.ค. 65

                       วันที่  20  กรกฎาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมเก็บป้ายโฆษณา จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่างๆ ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565