เดินรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช

31 มี.ค. 64

                       วันที่  31  มีนาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564