องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

26 มี.ค. 64

                       วันที่  26  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกิตตินาถไกรวัฒน์ กับการจากไปของนายไกรวัตน์  กิตตินาถไกรวัฒน์  บิดานายณัฐจักร์  กิตตินาถไกรวัฒน์  ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่ 229 หมู่ที่ 1 บ้านท่าลาด