23 ตุลาคม “วันปิยะมหาราช”

28 ต.ค. 62

พิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมพวง