ออกตรวจสอบงานเจาะคอนกรีตใส่ท่อบ้านเหล่าจั่น  หมู่ที่19

02 พ.ย. 65

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกตรวจสอบงานเจาะคอนกรีตใส่ท่อบ้านเหล่าจั่น  หมู่ที่19  โดยมีนายจักรกรัตน์ แก้วมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามดูงาน