ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11  เส้นไปบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4

14 ต.ค. 65

                        วันที่  14  ตุลาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายเพิ่ม  พรลำ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ที่ 11  ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11  เส้นไปบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4