เยี่ยมชมฐานการฝึกอบรมฐาน ตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

04 มี.ค. 64

                       นายไพรัตน์   วิทยาอนุมาส  นายอำเภอชุมพวง เยี่ยมชมฐานการฝึกอบรมฐานปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ฐานการเพาะเชื้อเห็ดเผาะและเห็ดละโงก ตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม นำเยี่ยมชม