ฺBig cleaning day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กการบริหารส่วนตำบลท่าลาด

30 ธ.ค. 63

                   เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กการบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการ big cleaning day เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) รอบใหม่