ออกสำรวจพื้นที่อุทกภัย (น้ำท่วม) ณ  หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 17

03 ต.ค. 65

                          วันที่ 3 ตุลาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายจักรกรัตน์  แก้วมาศ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และนางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ออกสำรวจพื้นที่อุทกภัย (น้ำท่วม) ณ  หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 17
                          👉 ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวตำบลท่าลาด
                         💞 ด้วยความห่วงใย จากคณะผู้บริหาร และทีมงาน อบต. ท่าลาด