ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6 และบ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

11 ต.ค. 65

                        วันที่  11  ตุลาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ให้พนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทีมที่ 1 ออกสำรวจที่ดินฯ ซึ่งประกอบไปด้วย  นายพิสิฐ วัชรวิชานันท์  นายวีรยุทธ สีน้ำเงิน  และนายสายยันต์ ปัดตะละโพ  ได้ออกสำรวจที่ดินฯ ในหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6 บ้านโนนรังน้อย  และหมู่ 13 บ้านหนองตานา เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และใช้ในการประเมินภาษีในปี 2566  ต่อไป