ออกสำรวจถนนบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7

19 ต.ค. 65

                      วันที่  19  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกสำรวจถนนบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7  โดยมีนายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ติดตามดูงาน