ออกตรวจสอบถนนชำรุดบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 จุดนานายเลิศ

17 ต.ค. 65

                                 วันที่  17  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกตรวจสอบถนนชำรุดบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 จุดนานายเลิศ