ออกซ่อมแซมถนนโดยการเทคอนกรีต หมู่ที่ 4

11 ต.ค. 65

                                 วันที่  11  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดร่วมกับ นายหมุน  อินทร์ทอง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และผู้ใหญ่บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3  ออกซ่อมแซมถนนโดยการเทคอนกรีต หมู่ที่ 4