ออกซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ซอยเข้าโรงเรียนบ้านโคกพะงาด

07 ต.ค. 65

                                 วันที่  7  ตุลาคม  2565   นายหนา โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ซอยเข้าโรงเรียนบ้านโคกพะงาด