ออกซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9

07 ต.ค. 65

                                 วันที่  7  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9