ออกชี้แจงการสร้างห้องน้ำให้กับเด็กเรียนดีแต่ยากจน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือแก้ว

18 มี.ค. 64

                   เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยผู้นำในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกชี้แจงการสร้างห้องน้ำให้กับเด็กชายประคต  ปักเขตานัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือแก้ว  ซึ่งเป็นเด็กเรียนดีแต่ยากจน อาศัยอยู่กับบิดาที่พิการ ปัจจุบันมารดาเป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัว ที่บ้านไม่มีห้องน้ำ อาศัยห้องน้ำเพื่อนบ้านและในป่าเป็นที่ขับถ่าย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการสร้างห้องน้ำ ดังนี้
                   1. แพทย์หญิงทิวาพร  จันทร์เจริญ     จำนวน  3,377  บาท
                   2. นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์              จำนวน  1,623  บาท