ปรับเกรดถนนบ้านหนองตะคลองไปบ้านหนองรู

08 ก.พ. 64

                     เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2564 และ  8 กุมภาพันธ์ 2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านหนองตะคลองไปบ้านหนองรู โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา