ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการยกระดับถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕ เส้นข้างวัดบ้านหนองขามไปที่ทำเล (จำนวน ๔ ช่วง)

29 ธ.ค. 63